כיצד לתקן שגיאה res: //aaResources.dll/104 ב- Internet Explorer

השגיאה "Res: //aaResources.dll/104" עלולה להטריד אם אינך יודע מה הסיבה העומדת מאחוריה. השגיאה יכולה להציג את עצמה ב- Internet Explorer 11 עם הודעת "לא ניתן להציג דף". אם אתה בודק את מנהל המשימות, ייתכן שתראה גם את "Res: //aaResources.dll/104" שמבוצע במנהל המשימות יחד עם כמה משימות לא ידועות אחרות. אם תנסה לסגור אותה או לסיים את המשימה אז היא תתחיל אוטומטית מחדש.

השגיאה מתרחשת בגלל רכיב התוסף של אמזון עבור Internet Explorer 11. מכיוון שהתוסף מיועד ל- IE 11, הוא מציג את השגיאה ב- IE 11. ניתן לפתור את הבעיה בקלות על ידי השבתה או הסרה של התוסף.

שיטה 1: תיקון קבצי מערכת פגומים

הורד והפעל את Restoro כדי לסרוק ולשחזר קבצים פגומים וחסרים מכאן , לאחר שתסיים המשך לפתרונות שלהלן. חשוב לוודא שכל קבצי המערכת יהיו שלמים ולא פגומים לפני שתמשיך עם הפתרונות שלהלן.

שיטה 2: השבתה או הסרת התקנה של תוסף אמזון

  1. לחץ פעם אחת על מקש Windows .
  2. הקלד את Internet Explorer ובחר את Internet Explorer מתוך התוצאות
  3. לחץ על אפשרות הכלים (הממוקמת בפינה השמאלית העליונה) ובחר נהל מודעות מופעלות
  4. בחר תוסף אמזון ולחץ על השבת

כעת התוסף מושבת. בדוק אם "Res: //aaResources.dll/104" איננו. אם ברצונך להסיר לחלוטין את התוסף / האפליקציה, בצע את השלבים הבאים

  1. החזק Windows לחוץ והקש X .
  2. בחר תוכניות ותכונות
  3. בחר באמזון 1buttonapp ולחץ על שנה
  4. בחר הבא
  5. לחץ על הסר בכל פעם שהוא מבקש ובחר בסדר המחשב מבקש אישור.

כעת התוסף של אמזון הוסר לחלוטין ולא אמורה להיות שום בעיה. אם אתה עדיין יכול לראות את המשימה בשורת המשימות, הפעל מחדש את המחשב והיא צריכה להיות מתוקנת עד עכשיו.